Centrum Jana Pawła II

 • „JE Ks. Abp J. Życiński był moim MISTRZEM. Każde z nim spotkanie dawało radość i wzmocnienie.”
  Teresa Księska-Falger

 • „Centrum wpisuje się nie tylko w ideę szerzenia wiary, ale także w ideę tworzenia kultury chrześcijańskiej.”
  ks. Antoni Dębiński

 • „Wspierając Centrum, wierzę w znaczenie misji, jaka przyświecała jego pomysłodawcy śp. Abp Józefowi.”
  Leszek Mądzik

 • „Jestem przekonany, że to, co było posłannictwem Księdza Arcybiskupa - budowa Centrum, po jego śmierci powinno stać się naszą wspólną misją.”
  Krzysztof Żuk

 • „Całym sercem pragnę wyrazić poparcie dla promocji wartości, którym służył bł. Jan Paweł II.”
  Piotr Sendecki

 • „Ośrodek Kultury to przedsięwzięcie bardzo potrzebne młodym ludziom poszukującym autorytetów i wartości.”
  Wiktor Szyborski

 • „Idee Centrum (...) są w moim głębokim przekonaniu warte powszechnego wsparcia.”
  Józef Kuczmaszewski

 • „Centrum ma szanse być miejscem, gdzie ta bliskość się spełnia ponad ludzką małością i fanatyzmem, który jest znakiem małej wiary.”
  Krzysztof Zanussi

 • „Pragniemy zachować żywą pamięć jego świadectwa wiary i naśladować jego styl w naszej wierności Bogu.”
  ks. abp Józef Życiński


 • Bartosz Opania

Z życia KościołaPomóż naszym podopiecznym!Ofiaruj 10 zł na fundusz stypendialny im. Abpa Józefa Życińskiego